15 règleman pou sante aje

Healthy aje - ki pa vle sa? Pou pi gran an yon moun vin, pi presye a sante l 'parèt devan l'. Ak sa ki ta ou finalman gen soti nan "merite" pou pran retrèt si ou te malad ak immobilier. Asosyasyon Federal pou Sante e. V. Se poutèt sa devlope 15 règleman pou sante aje. Paske li pa janm twò ta chanje pwòp vi ou ak kòmanse ak "ap resevwa an sante" la.

1ye Règ: Prepare pou laj ou!

Reflechi sou ki jan ou vle fòme lavi ou jan ou laj. Prepare mantalman pou chanjman nan lavi ou (paekzanp, kite pwofesyon an). Mande tèt ou ki opòtinite ak kondisyon chanjman sa yo ye epi kijan ou ka itilize yo ak fason ou ka reponn yo.

Lè w ap prepare pou laj ou, konsidere tou lakay ou. Retire nan obstak, enstalasyon an nan zouti oswa deplase nan yon lòt apatman yo enpòtan pou prezèvasyon nan endepandans ou. Mande doktè ou oswa itilize konsiltasyon lojman lokal la pou w bay sijesyon pou chanjman ki gen sans nan kay ou. Nan konsiltasyon sa a, ou pral resevwa tou enfòmasyon sou sipò finansye nan fè chanjman sa yo.

Règ 2nd: viv sante konsyan nan tout laj!

Se konsa, asire w ke ou fè egzèsis ak manje byen, evite nikotin ak lòt sibstans ki depandans, responsab ak alkòl ak medikaman, epi evite siksè fizik ak mantal ki dire lontan.

Règ 3yèm: Pran mezi prekosyon!

Kidonk, maladi menase ka detekte bonè e tretman ka inisye nan bon moman. Pran inisyativ nan tèt ou epi pale ak doktè ou sou sa ou fè pou kenbe sante ou ak fason ou ka kontribye nan yon aje sante.

4yèm Règleman: Li pa janm twò ta chanje pwòp vi ou pozitivman!

Ou ka kòmanse nan nenpòt laj mennen yon lavi sante-konsyan ak fizikman, mantalman ak sosyalman aktif. Pa pozitivman chanje fòm ou, ou ka aji sou faktè risk ki te deja fèt - tankou maladi metabolik, tansyon wo ak ki twò gwo - epi redwi efè danjere yo sou laj ou.

Règleman 5: Fè fizikman, mantalman ak sosyalman aktif nan tout laj!

Chèche travay ki fè apèl ak defi ou. Tanpri sonje ke konpòtman ou a nan yon laj jèn ka fè yon kontribisyon desizif nan akonplisman yon laj segondè pandan w ap kenbe bon sante, aktivite ak endepandan relasyon.

6. Règ: Sèvi ak tan lib pou aprann nouvo bagay!

Kontinye aktivite fizik, mantal ak sosyal ke ou te devlope nan ane anvan, menm nan laj fin vye granmoun. Mande tèt ou, nan ki nivo ou vle konekte li nan laj la. Sèvi ak tan lib ou nan fin vye granmoun ou yo aprann nouvo bagay. Ou kapab tou fòme memwa ak panse jan ou laj. Ou dwe konsyan de devlopman nan anviwònman ou (pa egzanp nan domèn teknoloji, medya yo, trafik) epi mande tèt ou kouman ou ka itilize devlopman sa yo pou tèt ou.

Règleman 7: Rete ouvè a evènman pozitif ak nouvo eksperyans menm nan laj fin vye granmoun!

Kenbe kapasite pou jwi bèl bagay nan lavi chak jou. Kenbe nan tèt ou ke ou santi ou an sante ak yon vi aktif ak yon atitid pozitif nan lavi yo. Si ou te jwenn yon travay pèsonèlman apèl, si ou ka gade pou pi devan pou bagay bèl nan lavi chak jou, epi si ou pa bay demisyon nan sitiyasyon estrès, Lè sa a, sante ou byennèt se pito konsève.

8. Règ: Konprann Laj kòm yon chans!

Konprann laj kòm yon etap lavi kote ou ka evolye. Ou ka elaji konpetans ou ak enterè ou, ou ka jwenn nouvo Sur ak yon apwòch ki pi matirite nan bezwen lavi a. Remake byen ke ou ka tou evolye nan fè fas ak chay ak konfli.

Règleman 9: Kenbe kontak menm nan laj fin vye granmoun!

Pa limite tèt ou bay fanmi, men panse de vwazen, zanmi ak zanmi. Kenbe nan tèt ou ke kontak la ak pi piti moun ofri tou opòtinite pou stimulation mityèl ak anrichisman.

10. Règ: Bay Tenderness a yon chans!

Yon patenarya nan ki tou de patnè jwi tendres, fermeture fizik ak seksyalite kontribye nan satisfaksyon ak byennèt fizik. Pa kite moun sa yo fè ou santi yo ensekirite ke laj ak sansibilite oswa laj ak seksyalite pa matche ak.

11. Règ: Bay kèk bagay nan kò ou!

Èske espò ak egzèsis ase san yo pa akable. Ou jwenn pèfòmans fizik ou. Yo ede kenbe sipò ak mouvman sistèm elastik ak fò. Ou santi kò ou nan yon bèl fason. Pale ak doktè ou sou ki kalite fòmasyon fizik ki bon pou ou.

12. Règleman: Sante se pa yon kesyon de laj!

Se poutèt sa, mande tèt ou ankò e ankò ki sa ou ka fè yo kenbe sante ou, oto-depandans ak endepandan reliance nan laj fin vye granmoun. Remak: Pou granmoun ki gen laj poukont nou, nou pa pèdi sante nou kòm byen ke kapasite pou viv endepandamman ak pwòp tèt ou-depandans.

Règleman # 13: pa jis pran maladi!

Si w gen nenpòt pwoblèm medikal, kontakte doktè w. Menm nan ka yon maladi kwonik, yon vizit regilye nan biwo doktè a nesesè. Kenbe nan tèt ou ke ou ka ede ak pèt vizyon ak odyans. Pa sèlman pran sa yo tou. Olye de sa pale ak doktè ou sou èd ki deja egziste epi itilize yo lè yo preskri.

Si ou afekte nan maladi nan endepandans ou, yon reyabilitasyon souvan pwouve itil ak nesesè. Pale ak doktè ou sou siksè reyabilitasyon posib nan ka patikilye ou. Sonje ke reyabilitasyon ka sèlman gen siksè si ou fè tout sa ou kapab reprann endepandans ou.

14. Règleman: chèche bon èd ak swen!

Si ou bezwen swen oswa ou bezwen swen, alò chèche opòtinite pou jwenn bon swen ak swen. Asire w ke èd la oswa swen pa vle di ke ou se endepandan ak endepandan, men ke ou kenbe epi ankouraje yo. Si ou swen fanmi ou, tanpri asire w ke yo pa akable e resevwa sipò ase.

15. Règleman: Fè kouraj pou yo travay endepandan!

Nan sitiyasyon estrès, ou ta dwe mande tèt ou kouman pi bon fè fas ak estrès sa a, ki sa ki ta ka bon pou ou, ki sa moun ou vle yo ak, ki jan yo ka ede ou, ak lè èd sa a se twòp pou ou. Si ou bezwen èd, oze mande pou èd sa a. Men, ou gen kouraj tou pou refize èd, si ou wè tèt ou twò limite nan endepandans ou.

Pataje ak zanmi

Kite kòmantè ou