Alèji ak gwosès - Lè timoun nan la ...

Lè timoun nan la ...

Moun ki soufri alèji ta dwe bay tete paske lèt tete se pi bon manje pou timoun lan. Pou ti bebe alèji soufri bay tete se menm plis enpòtan: timoun yo gen yon risk ogmante nan alèji. Ekzèsis bay tete pandan kat premye sis mwa yo anpeche risk sa a. Alèji soufri ak an patikilye asmatmatik pandan laktasyon pa bezwen bay medikaman nesesè. Pou yo ka sou bò ki an sekirite, se yon konsiltasyon kout ak espesyalis nan alèji ki fòme rekòmande.

Anpeche maladi alèjik nan timoun nan

Pou prevansyon maladi alèjik nan timoun nan manman ki gen alèji ki afekte yo konseye Asosyasyon Doktè Alèji Alman (DA) ak Sosyete Alman an nan alèji ak klinik imunoloji (DGAKI):

  • Ekzèsis bay tete nan premye kat yo, si posib premye sis mwa.
  • Si tete se pa posib: nitrisyon timoun lan ak manje tibebe ki gen ipoalèrjenik.
  • Sou manje alèji ki fòse (tankou nwa, ze, pwason), manman an ta dwe fè sèlman san yo pa bay tete, si se yon nitrisyon konplè garanti.
  • Pa gen manje konplemantè jiskaske katriyèm mwa lavi a.
  • Evite nan fimen aktif ak pasif.
  • Pa gen chat, lapen ak kochon Gine oswa lòt bèt ak fouri nan kay la.
  • Diminye ekspoze nan kaye kay pousyè.
  • Anpeche kwasans mwazi nan kay la.
  • Vaksine timoun yo dapre rekòmandasyon STIKO (Komisyon Vaksinasyon ki kanpe nan Enstiti Robert Koch la).
Pataje ak zanmi

Kite kòmantè ou