PH

Helst är det en balans mellan syror och baser samt hur matintaget ska balansera med senare eliminering av metaboliskt avfall. Förhållandet mellan energiintag och energiförbrukning bör också balansera varandra.

Det ideala pH-värdet

Helst bör pH-nivåerna fluktuera hela dagen och ligga inom den vita kurvan i figuren nedan. Det bör finnas pH-värden som är över pH 7 (pH 7 är det neutrala pH-värdet). Inte alla pH-värden för en daglig kurs måste alltid vara över pH 7. På morgonen är urinen z. B. surt, dvs det normala pH-värdet är då mellan 5 och 6, medan han ofta kan gå över lunch efter 8, så i grunden.

Dela med vänner

Lämna din kommentar