Tan Swen Fanmi - Kisa pou w Sonje?

Depi 1 janvye 2012, nouvo lwa sou swen familyal la te nan fòs: sa yo rele "balans travay lavi a" ta dwe fè li pi fasil pou travay moun yo pou swen manm fanmi yo epi pèmèt yo kontinye travay anplis de swen. Nou mete ansanm enfòmasyon ki pi enpòtan sou nouvo lwa pou ou.

Kantite moun ki bezwen swen ap grandi

Kantite moun ki bezwen swen nan Almay ap ogmante anpil: genyen kounye a anviwon 2.5 milyon moun ki depann de èd deyò nan lavi chak jou. Nan sa yo, sou 1.7 milyon moun yo ap okipe pou lakay ou - swa pa fanmi pwòp yo oswa pa yon sèvis retrèt pou pasyan ekstèn.

Pou fanmi ki konplètman travay, yon swen konplè sou yon moun ki bezwen swen se anjeneral difisil oswa enposib rekonsilye ak devwa pwofesyonèl yo. Sepandan, nouvo Fanmi Swen Tan Lwa a, ki te pase pa Bundestag nan mwa Oktòb 2011, ap fè li pi fasil pou manm fanmi yo rekonsilye swen ak travay nan lavni an.

Swen Fanmi - règleman fin vye granmoun rete

Anvan antre nan fòs nouvo lwa swen familyal la - sa vle di, jouk nan fen 2011 - te gen de opsyon pou anplwaye ki vle gade apre yon fanmi nan kay: premye, yo te kapab retire nan travay pou jiska sis mwa. Pandan tan sa a nan, yo te peye pa salè ak salè, men rete kouvri pa sekirite sosyal. Sepandan, règleman sa a sèlman aplike nan konpayi ki gen omwen 15 anplwaye yo. Peryòd swen ak limit konjwen an te dwe kominike bay patwon-an omwen dis jou anvan kòmansman peryòd swen an.

Nan lòt men an, li te posib yo dwe egzante nan travay pou jiska dis jou nan evènman an nan yon evènman swen espontane fanmi. Sa a ta dwe garanti ki apwopriye swen ka òganize pou fanmi yo. Règleman sa a aplike tou pou ti biznis yo, kidonk li pa te lye ak kantite anplwaye yo. Pou egzansyon an, yon sètifika medikal te ase.

Règleman sa yo de yo ap rete nan fòs apre 1 janvye 2012.

Fanmi swen peryòd de 2012

Nan lavni, anplwaye yo ka diminye tan k ap travay yo nan yon minimòm de 15 èdtan pou yon maksimòm de ane nan konsiltasyon ak anplwayè yo. Pandan peryòd sa a, ke yo rekonèt kòm faz nan retrèt, se salè a sèlman redwi pa mwatye nan rediksyon an respektif nan èdtan travay. Nenpòt ki moun ki te gen yon travay plen epi li vle redwi li nan mwatye yon travay pral resevwa 75 pousan nan salè l 'pandan peryòd la retrèt.

Apre fen faz nan retrèt - nan dènye a apre de ane - Lè sa a, swiv faz nan swivi. Sa a dire jis osi lontan ke faz nan retrèt ak sèvi balans kont salè ak èdtan ankò: Anplwaye a ogmante kantite èdtan li ankò, men li pa jwenn salè plen l 'jouk li te redwi mwens èdtan li: Pou egzanp ki anwo a, sa vle di ke Anplwaye a ankò pran yon travay konplè, men li kontinye ap resevwa sèlman 75 pousan nan salè li.

Sèlman apre peryòd swen sa a te konplete, yo ka mande yon lòt faz swen pou menm moun ki bezwen swen.

Fanmi swen pou a tan pasyèl anplwaye

Travayè a tan pasyèl - kontrèman ak anplwaye aplentan yo - ka konpanse pou anplwayè-peye davans pa sèlman sou salè, men tou nan tan k ap travay. Yon egzanp: Yon anplwaye ki te travay 30 èdtan anvan yo kòmanse nan peryòd la retrèt diminye kantite èdtan pandan tan an retrèt a 20 èdtan e konsa peye 25 èdtan pandan faz nan retrèt. Apre fen peryòd la retrèt, anplwaye a a tan pasyèl kounye a gen de opsyon:

  1. Li travay kòm anvan 30 èdtan, men vin peye pou peryòd la nan faz nan swivi sèlman 25 èdtan.
  2. Li kounye a ap travay 35 èdtan men sèlman vin 30 èdtan pou peryòd la apre peryòd la.

Si ou gen yon kantite tanporè, ou ka aplike sèlman pou swen fanmi pou mwatye peryòd ki rete nan kontra travay la. Nan fason sa a, li ta dwe asire ke avansman salè a ka toujou remèt pandan relasyon travay la. Menm bagay la tou aplike nan apranti. Pou domestik sivil, lalwa swen pou swen fanmi an pa aplike, men yo ka dapre lalwa sèvis sivil redwi sèvis yo oswa kite tèt yo ki poko peye sèvis la.

Entitlement nan swen pou fanmi an

Tout anplwaye ki vle swen fanmi pre nan anviwònman lakay yo gen dwa pou yo pran swen fanmi yo. Fanmi ki bezwen swen yo dwe fè pati omwen 1 swen.

Nan prensip, chak anplwaye - kèlkeswa gwosè a nan konpayi an respektif - ka aplike pou swen pou fanmi. Li ta dwe remake, sepandan, ke pa gen okenn dwa legal: Si gen yon rezon enpòtan, patwon-an kapab tou rejte peryòd swen pou fanmi an.

Si patwon an apwouve alokasyon swen pou fanmi an, li ka aplike pou yon prè enterè gratis nan Biwo Federal pou Zafè Fanmi ak Sosyete Sivil. Prè sa a pèmèt patwon-an peye avans salè pandan faz swen an. Pandan faz pòs-travay la, patwon an Lè sa a, konsève yon pati nan salè anplwaye a epi konsa ranbouse prè a.

Fanmi swen ak pansyon

Yon aspè ki pozitif nan konje swen fanmi an se ke anplwaye yo afekte pa pèdi dwa pansyon yo pandan faz yo retrèt ak apre swen. Pandan tan sa a, patwon-an ap kontinye peye kontribisyon yo bay asirans pansyon ki baze sou revni redwi a.

Anplis de sa, fon asirans pou swen enfimye a peye tou kontribisyon nan sistèm asirans pansyon an - bay depans swen sa yo omwen 14 èdtan pa semenn, epi travay sa a pa depase 30 èdtan. Peman yo nan fon pansyon an baze sou nivo swen fanmi an. Atravè peman adisyonèl sa yo, pansyon yo gen dwa rete nan nivo a nan plen tan travay.

Lanmò oswa retire pasyan an

Si pasyan an mouri pandan swen nan fanmi an oswa si swen nan kay la pa posib ankò, kondisyon debaz yo nan konje swen fanmi yo pa bay yo ankò. Anplwaye a se lè sa a oblije enfòme anplwayè li imedyatman sou sitiyasyon an chanje. Peryòd swen fanmi an fini nan yon ka konsa ofisyèlman nan dezyèm mwa a apre demenajman pasyan an nan yon kay oswa lanmò li.

Swen Fanmi: Asirans yo mande yo

Pou minimize risk pou anplwayè a, yo dwe ranpli yon asirans swen fanmi sa yo anvan kòmansman peryòd swen pou fanmi an. Asirans sa a ka itilize, pou egzanp, nan ka okipasyonèl oswa okipasyonèl enfimite oswa lanmò anplwaye a. Asirans lan pa bay patwon an nenpòt pèt finansye nan ka sa a. Asirans lan, ki gen prim yo relativman ba, ka pran swa pa anplwayè-a oswa pa anplwaye-a.

Pandan peryòd retrèt ak pòs-travay, patwon an pa ka nòmalman mete fen anplwaye a. Si li fè sa de tout fason, anplwaye a pa oblije satisfè devwa faz pòs-travay la. Si, nan lòt men an, anplwaye a kite oswa neglije devwa li pandan faz pòs-travay la, li dwe peye davans salè a nan vèsman yo.

Kritik nan lwa sou swen pou fanmi an

Kritik nan nouvo lwa sou swen familyal la boule espesyalman nan ranje SPD yo ak sendika yo. Yo kritike ke yon alokasyon salè alontèm nan 25 pousan te kapab sèlman fè fas ak travayè ki touche trè byen. Anplis de sa, se reklamasyon legal ki pa-inexistant la kritik anpil: Li se pè ke sa a se sèlman kèk konpayi aktyèlman patisipe nan yon peryòd swen pou fanmi.

Sou bò anplwayè a, tan swen an fanmi se byen lwen tèlman sèlman yon ti kras popilè. Konpayi yo kritike lefèt ke yo bezwen kenbe plis anplwaye pou fè moute pou pèdi tan nan swen pou fanmi an. Anplis de sa, yo pè ke travayè anpil pa pral retounen nan travay apre nan fen peryòd la tete.

Pataje ak zanmi

Kite kòmantè ou