Maladi enfeksyon - tretman ak terapi

Pou chak maladi enfeksyon gen yon pwosedi espesyal ak vaksen, medikaman ak lòt mezi - ou pral jwenn plis enfòmasyon sou maladi a respektif. Antibyotik tankou penisilin, dwòg antiviral ak lòt medikaman yo ta dwe toujou pran an konsiltasyon ak yon doktè ak pou yon longè tan de tan ke sa yo remèd yo pa ka ranplase. Si ou pran aksidantèlman, efè segondè ak alèji ka rive.

Kay remèd pou maladi enfektye

Avèk rezistans a ogmante nan bakteri anpil nan antibyotik, youn ta dwe reflechi byen sou si yo dwe pran nenpòt medikaman pou chak frèt oswa si ou pi byen eseye ak remèd lakay tankou medsin remèd fèy, rejim alimantè ki an sante oswa lwil pye bwa te jwenn maladi a anba kontwòl. Pou egzanp, dantifris ede ak èpès, teknik la maskin ak veri, ak kola ak pretzel baton ak Reisediarrho.

Mezi prevansyon

Vaksinasyon se mezi ki pi enpòtan kont epidemi maladi enfektye a. Se sistèm iminitè a te fòse nan vaksen an pou fè fas ak patojèn nan ak aktive defans kò a. De fwa nan yon ane, Komisyon an Vaksinasyon kanpe (STIKO) chèk kont ki maladi sèten gwoup popilasyon nan Almay yo ta dwe pran vaksen an. Gen anpil vaksen - pou egzanp kont grip la ak pneumococci, kont maladi timoun, maladi laraj ak polyo, kòm piki ak vale vaksen ak pou tibebe ak granmoun aje la.

Anplis de sa nan sante, sezon ajisteman rejim alimantè ak anpil vitamin - pou egzanp, choukrout nan sezon fredi - ak egzèsis (Kneipp) se ijyèn ase nan kay la yon faktè enpòtan yo anpeche maladi. Mwazi nan fatra a yo se jis kòm danjere nan sante kòm pwòpte ekzajere.

Prekosyon lè w ap vwayaje

Lè w ap vwayaje nan Amerik di Nò, Lafrik oswa Azi ou pa ta dwe bliye enfeksyon tipik yo. Anplis dwòg dyare, twous nan premye swen toujou gen ladan yon pwofilaksis pou patojèn yo te jwenn nan peyi a jou ferye, tankou malarya.

Pataje ak zanmi

Kite kòmantè ou